சுவையூட்டிகளின் நிறங்கள் மற்றும் , மூல பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்திப் பொருட்களில் காணப்படும் ஈரத்தன்மை

சுவையூட்டி                                      நிறங்களின் அடிப்படை

 • வெனிலா                                         - மஞ்சள்
 • ஸ்ராபெர்ரி                                      - ரோஸ் சிவப்பு
 • லெமன்                                             - இளம் பச்சை , இளம் மஞ்சள்
 • பனானா                                            - முட்டை மஞ்சள் கரு நிறம்
 • கோலா                                              - கடும் கபிலம்
 • பெப்பர்  மின்ட்                                - வெள்ளை
 • பெசன் ப்ரூட்                                   - இளம் மஞ்சள்
 • ஆரஞ்சு                                              - செம் மஞ்சள்
 • வினோ                                              - செவ் ஊதா நிறம்
 • ரோஸ் எசன்ஸ்                             - இளம் ரோஸ் வெள்ளை
 • அன்னாசி எசன்ஸ்                       - இளம் மஞ்சள்
 • மாம்பழ எசன்ஸ்                          - செம் மஞ்சள் மஞ்சள் 
 • சொக்லட்                                          - கடும் கபில நிறம்


மூல பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்திப் பொருட்களில்  காணப்படும் ஈரத்தன்மைபொருள்                                                      ஈரத்தன்மை

 • டொபி , லொசிஞ்சர் வகை               02.0%
 • பட்டர் ஸ்கொச்                                      03.5%
 • சாக்லெட்                                                   01.0%
 • ஜீஜீப்ஸ்                                                     20.0%
 • மார்ஸ் மெலோஸ்                             12.0%
 • பேரீச்சம்பழம் / பால் டொபி           10- 15%
 • டின் பால்                                                   27%
 • சீனி ( பிரவுன் )                                        02.9%
 • ஜெலட்டின்                                               12.3%
 • வெண்ணெய் ( Butter )                           13.8%
 • பேரீச்சம்பழம்                                         24.8%
 • திரவக் குளுகோஸ்                              18.7%
 • வெண்ணிற சீனி                                     0.01%
 • தேன்                                                             18%
 • கோதுமை மா                                           14- 18%

0 comments:

Post a Comment